Roy Hart: röstarbete

Öppen Röst – utveckla din röst och ditt projekt under fem måndagkvällar
Nu öppnar vi upp igen för våra populära kvällskurser i Roy Hart röstarbete på Konstepidemin! Fia Adler Sandblad, konstnärlig ledare för ADAS teater men också diplomerad Roy Hart-pedogog, leder fem måndagkvällar i höst där du har möjlighet att utveckla och komma vidare med ett eget projekt.

Arbeter sker tillsammans i rummet med början i en grundlig fysisk och vokal uppvärmning för att sedan fokus alltmer på den egna kroppen och på hur din röst talar till dig själv och världen. Observera att antalet deltagare är begränsat till 8 personer per kväll. Lokalen är rymlig och ventilerad. Gamla och nya röstmänniskor är välkomna!

Datum hösten 2021
Måndagar kl. 18–21: 
8 november
15 november
22 november
29 november
6 december

Praktiskt: 1 500 kr för fem tillfällen.

Obligatorisk föranmälan: Mejla adas@konstepidemin.se

För kontakt och frågor: Fia Adler Sandblad, adas@konstepidemin.se, 070-840 15 63.

VÄLKOMMEN TILL ROY HART VOICE WORK IN SWEDEN!

Plattformen leds av Fia Adler Sandblad som är diplomerad lärare i Roy Hart röstarbete, skådespelare, dramatiker och konstnärlig ledare. Vi har workshops och kvällskurser för dig som anar att du har en röst och att den är betydelsefull. Låt din röst förändra dig själv och världen!

OM RÖSTARBETET

Fia Adler Sandblad är konstnärlig ledare för ADAS teater men också diplomerad Roy Hart-pedagog, Master of Arts och Master of Fine Arts. Så här beskriver hon själv sitt röstarbete:

Mitt röstarbete utgår från tanken att rösten är en möjlig kontakt med livserfarenheter och deras uttryck. Genom våra röster kan vi ta oss förbi de muskulära och emotionella gränser som kulturer och våra kroppar upprätthåller och upptäcka andra erfarenheter, andra möjliga röster och klanger, andra sätt att vara människa på. 

Vi utgår från röstens fysiska rum, var någonstans i kroppen röst skapas, och söker sambanden mellan kropp, röst, emotion och personlig/mänsklig erfarenhet. Frågan om hur vi kan ta oss in i, uppleva och därmed också skapa förutsättningar för fördjupad förståelse och kommunikation av djupa mänskliga erfarenheter, lever i detta arbete. 

Det konstnärliga röstarbetet möjliggör ett manifesterande av undanträngda erfarenheter. Konsten erbjuder en form där dessa kan uttryckas inom ramen för en kontext och göra mellanmänsklig förståelse möjlig. 

Arbetet utmanar invanda föreställningar inte bara i de tekniska uttrycken utan också i de innebörder som rösten härbärgerar och uppfattningar om vad rösten är.