Roy Hart: röstarbete

Pga Covid19 har vi ställt in vårens röstarbete. Planeringen för hösten pågår – vi kommer då att arbeta med mindre grupper. Välkommen att ta kontakt med oss, hälsar Fia och Magnus!

VÄLKOMMEN TILL ROY HART VOICE WORK IN SWEDEN!

Plattformen leds av Fia Adler Sandblad som är diplomerad lärare i Roy Hart röstarbete, skådespelare, dramatiker och konstnärlig ledare. Här arbetar också Magnus Marcinkowski Pettersson som är musikhandledare, symbol- och musikterapeut. Han är under utbildning på Roy Hart Centre. Vi har workshops och kvällskurs för dig som anar att du har en röst och att den är betydelsefull. Låt din röst förändra dig själv och världen!

Vi erbjuder:
ÖPPEN RÖST – Kvällar för alla i Den mänskliga rösten
WORKSHOPS – Intensiva helgworkshops för dig som vill fördjupa dig i ditt röstarbete

KONTAKT

Fia Adler Sandblad
adas@konstepidemin.se
0708 40 15 63

Magnus Marcinkowski Pettersson
magnus.pettersson68@gmail.com
070 958 57 98

OM RÖSTARBETET

Fia Adler Sandblad är konstnärlig ledare för ADAS teater men också diplomerad Roy Hart-pedagog, Master of Arts och Master of Fine Arts. Så här beskriver hon själv sitt röstarbete:

Mitt röstarbete utgår från tanken att rösten är en möjlig kontakt med livserfarenheter och deras uttryck. Genom våra röster kan vi ta oss förbi de muskulära och emotionella gränser som kulturer och våra kroppar upprätthåller och upptäcka andra erfarenheter, andra möjliga röster och klanger, andra sätt att vara människa på.

Vi utgår från röstens fysiska rum, var någonstans i kroppen röst skapas, och söker sambanden mellan kropp, röst, emotion och personlig/mänsklig erfarenhet. Frågan om hur vi kan ta oss in i, uppleva och därmed också skapa förutsättningar för fördjupad förståelse och kommunikation av djupa mänskliga erfarenheter, lever i detta arbete. 

Det konstnärliga röstarbetet möjliggör ett manifesterande av undanträngda erfarenheter. Konsten erbjuder en form där dessa kan uttryckas inom ramen för en kontext och göra mellanmänsklig förståelse möjlig. 

Arbetet utmanar invanda föreställningar inte bara i de tekniska uttrycken utan också i de innebörder som rösten härbärgerar och uppfattningar om vad rösten är.