FÖRESTÄLLNINGAR

Föreställningarna är resultatet av ett undersökande arbete. Vi fångar särskilda händelser och låter de få ta form i gestaltningar som lyfter människans villkor, hennes begränsningar och förmågor.

Kontakt

ADAS musikaliska teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

adasteater@gmail.com

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) 
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond