Belarus

Konstepidemin, som ADAS teater är en del av, har sedan många år varit hemvist för människor som lever i flykt och under repression. När våra kollegor i Belarus blev förbjudna att verka i sitt hemland och i vissa fall även arresterade så beslöt vi att se om vi kunde skapa residens och arbetsmöjligheter för dem här hemma hos oss. I dessa samtal och möten växte ett samarbete mellan oss på ADAS teater och den belarusiska teatergruppen Kryly Khalopa fram. Vi insåg att vi har liknande intressen och perspektiv: historier sprungna ur kvinnors kroppar och ett behov av att lyfta tystade historier.

ADAS teater har redan gjort flera föreställningar om den första och ofta viktigaste relationen vi människor har, den med vår mamma. Inspirerad av vårt arbete föddes idén hos Kryly Khalopas konstnärliga ledare Aksana Haiko att med konstnärens öga utforska sin egen mamma, Mama Zoya. Mama Zoya som växte upp i ett land fyllt av minnen från ett krig hon själv aldrig upplevde. Mama Zoya som slet i fabrik och hem under öststatskommunism och patriarkat. Mama Zoya som under perestrojkan gjorde uppror, tog plats och skapade sig ett eget liv. Mama Zoya vars grepp om verkligheten långsamt började svikta.

Genom att djupintervjua Aksana Haiko som i sin tur intervjuar sin mamma, och sen kombinera materialet med dokument från perioden skapar vi en dokumentär grund som vi kan skriva vår fiktion kring. Vi kan fylla i materialets luckor med möjligheter och tankar och skapa en föreställning som visar Mama Zoyas många liv och verkligheter. Berättelser om moderskap, sårbarhet och kvinnolivet i Sovjetunionens Vitryssland.

Vi vill gärna komma i kontakt med teatrar och yrkesverksamma i Sverige som vill ha besök av oss, både föreställningen och öppna publika samtal och möten. Vi välkomnar också alla till Göteborg att se föreställningen och delta i samtal! Planerad urpremiär i Göteborg den 14 april 2023.

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

adasmusikaliskateater@gmail.com

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond